Taken formateur

De formateur is de man of vrouw die waarschijnlijk minister-president wordt. Hij of zij rondt de formatiebesprekingen af.

De formateur gaat mensen zoeken die namens de coalitiepartijen minister of staatssecretaris willen worden. De grootte van de fracties is het uitgangspunt bij de verdeling van de 'portefeuilles'; de beleidsterreinen van de ministers en staatssecretarissen. In het algemeen levert de grootste partij zowel de minister-president als de meeste ministers. Zodra de nieuwe ministersploeg compleet is, komen de kandidaat-ministers voor de eerste keer bij elkaar. In dit zogenoemde 'constituerend beraad' verklaren de ministers het eens te zijn met het regeerakkoord en wordt de taakverdeling definitief vastgelegd. Pas daarna kan de koning het kabinet beëdigen.