De partijen die samen de nieuwe regering willen vormen, moeten het eerst eens worden over een voorlopig regeerakkoord. Daarover onderhandelen de fractievoorzitters onder leiding van een of meerdere informateurs. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de Tweede Kamerfracties van de beoogde coalitiepartijen. Zij kunnen nog commentaar leveren op de inhoud van het voorlopige regeerakkoord. Hoe meer commentaar zij hebben; hoe groter de kans dat er verder onderhandeld moet worden tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat er te weinig standpunten uit hun partijprogramma terug te vinden zijn in het regeerakkoord. In dit stadium kan de formatie dus nog mislukken.

Geven en nemen

Een regeerakkoord is een kwestie van geven en nemen. Uiteindelijk is het definitieve regeerakkoord een compromis tussen de verschillende partijstandpunten. De regering licht het akkoord in de Tweede Kamer toe in het debat over de regeringsverklaring.