Nieuwe Kamerleden

De voorzitter van het Centraal Stembureau brengt de gekozen Kamerleden na de verkiezingen officieel op de hoogte van hun benoeming. De Kamerleden laten daarop weten of zij hun benoeming aanvaarden.

De beëdiging van Joba van den Berg (CDA) als Kamerlid in 2021.

De gekozen Kamerleden geven een uittreksel uit het bevolkingsregister aan de Tweede Kamer en geven aan of zij ‘openbare betrekkingen’, zoals een baan of bestuursfunctie, hebben. Die mededelingen samen heten de geloofsbrieven. De geloofsbrieven worden onderzocht door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer. Hierin zitten Kamerleden uit de ‘oude’ Tweede Kamer. Deze commissie gaat ook na of de verkiezingen naar behoren zijn verlopen. Dat doet de commissie door de verslagen van alle stembureaus te bekijken.

Beëdiging Kamerleden

De voorzitter van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven brengt in de Tweede Kamer verslag uit van het onderzoek naar de geloofsbrieven. Dat gebeurt tijdens de laatste vergadering van de Tweede Kamer in de oude samenstelling. Daarna worden alle nieuwe en opnieuw gekozen Kamerleden in de volgende vergadering door de Voorzitter beëdigd. Ook Tweede Kamerleden die op een later moment in de Tweede Kamer komen, bieden aan de commissie geloofsbrieven aan. Zij worden in de eerstvolgende vergadering van de Tweede Kamer beëdigd. 

Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of de verklaring en belofte af.

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen."

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: "Dat verklaar en beloof ik".

Voorzittersverkiezing

Sinds 2002 kiest de Tweede Kamer de eigen Voorzitter. Dit gebeurt vlak nadat de nieuwe Tweede Kamer is beëdigd. Voor 2002 spraken de partijen onderling af welke fractie de Voorzitter mocht leveren. Nu kunnen alle Kamerleden solliciteren naar deze functie, gewoon met een sollicitatiebrief aan alle Kamerleden. In een plenaire vergadering mogen de kandidaten hun motivatie onderbouwen. Daarna kiest de Tweede Kamer wie de functie de komende kabinetsperiode mag vervullen. Frans Weisglas werd in 2002 als eerste Voorzitter gekozen. In 2006 koos de Kamer Gerdi Verbeet als Voorzitter. Zij werd in 2010 herkozen. Van september 2012 tot en met 12 december 2015 was Anouchka van Miltenburg Voorzitter van de Tweede Kamer. Van januari 2016 tot en met maart 2021 was Khadija Arib Voorzitter. Sinds 7 april 2021 is Vera Bergkamp de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

>> Lees meer over de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.