Nieuw kabinet

Bij het aantreden van een nieuw kabinet benoemt en beëdigt de koning de ministers. Zoals altijd volgt daarna een foto van het staatshoofd met de ministers op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Meteen daarna beëdigt de koning ook de staatssecretarissen. Hiermee is de formatie ten einde.

Kabinet Rutte III op het bordes met Koning Willem-Alexander in 2017.

Voordat de Koning de kandidaten kan beëdigen, moeten zij een brief sturen aan de formateur. Hierin moeten de kandidaten onder meer aandacht besteden aan (het neerleggen van) nevenfuncties, zakelijke belangen en de geheimhoudingsverplichting.

Benoemd bij Koninklijk Besluit, ondertekend door de minister-president

Artikel 43 van de Grondwet regelt dat ministers worden benoemd bij Koninklijk Besluit. Dat is een besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen.
Artikel 48 van de Grondwet regelt dat deze Koninklijke Besluiten, behalve door de Koning, ook ondertekend moeten worden door de minister-president. Dat geldt ook voor de benoeming van de minister-president zelf. Dit is het laatste officiële moment van de formatie.

Democratisch

De hele benoemingsprocedure lijkt buiten de Tweede Kamer om te gaan, maar tijdens de kabinetsformatie heeft de Tweede Kamer de vinger aan de pols gehouden. Verder is er altijd samenwerking tussen partijen nodig. In ons land heeft nooit één partij een absolute meerderheid. En natuurlijk heeft de regering het vertrouwen van een meerderheid van het parlement nodig. Als er geen vertrouwen is kan het nieuwe kabinet niet functioneren.