Als het debat is geweest, wordt er gestemd in de grote vergaderzaal door alle aanwezige Kamerleden. De Kamerleden zijn vooraf goed geïnformeerd door hun gespecialiseerde collega’s die het voorwerk in de commissie hebben gedaan. Tussen debat en stemming kunnen enkele dagen zitten omdat er vaak op een vast moment in de week gestemd wordt. Eerst wordt er gestemd over de amendementen en daarna over het gehele wetsvoorstel.

Als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt het naar de Eerste Kamer gestuurd.