Een voorbeeld van zo'n probleem is de positie van kinderen in een gezin waar geweld dreigt. Signalen hierover zijn voor Kamerleden reden om de regering naar nieuwe wettelijke regels te vragen.

Als kinderen te maken hebben met dreigend geweld door één van de ouders kan nu wel contact worden gezocht met Bureau jeugdzorg, met de kinderbescherming of zelfs met de politie. Maar zolang er geen strafbaar feit en officiële aangifte is, kan helaas niemand iets doen om het probleem echt op te lossen. Kamerleden dringen daarom op een wet aan die een tijdelijk huisverbod voor één van de ouders mogelijk moet maken. De minister is het met de Kamerleden eens dat er een oplossing moet komen en geeft zijn ambtenaren de opdracht om een wetsvoorstel te maken.