U kunt het proces van wetsvoorstel tot wet ook bekijken in een interactieve animatie.

Kijk voor een overzicht van alle wetsvoorstellen die op dit moment bij de Tweede Kamer liggen.

Onderwerpen

Ineengedoken jongetje in een huiskamer.

1. Hier klopt iets niet

De Tweede Kamer krijgt regelmatig signalen over allerlei problemen in de samenleving. Daarover hoort de Kamer van maatschappelijke organisaties of er komen meldingen van burgers of via de media.

Wetsvoorstel

2. Een voorstel

Als het kabinet, net als de Tweede Kamer, vindt dat er wetgeving moet komen, geeft het kabinet aan ambtenaren de opdracht de tekst daarvan te schrijven. Hoe moet zo'n huisverbod precies worden geregeld of anders gezegd: wat moet er in de wet komen? Een van de vragen is bijvoorbeeld wie er mag besluiten dat iemand een tijdelijk huisverbod krijgt. Ook moet er worden bepaald hoe de hulpverlening wordt georganiseerd en wie het huisverbod gaat betalen.

Commissievergadering

3. Hoe denkt de politiek er over?

Het wetsvoorstel gaat eerst naar een commissie uit de Tweede Kamer. In zo'n commissie zitten leden uit alle partijen (in de Tweede Kamer heten die fracties) die veel weten over een bepaald onderwerp. In dit geval dus over justitie. De fracties in de Tweede Kamer geven schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel.

Plenaire vergadering

4. Wordt het ja, nee of iets anders?

Na de voorbereiding in de commissie volgt een debat in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De fracties in de Tweede Kamer gaan met de minister(s) over het wetsvoorstel praten. Ook de wijzigingen die de Kamerleden hebben voorgesteld worden besproken.

Plenaire zaal Eerste Kamer

5. Weten we het zeker?

Ook in de Eerste Kamer houdt eerst een commissie zich met het voorstel bezig. Net als in de Tweede Kamer is er eerst een schriftelijke ronde en daarna (eventueel) een debat en een stemming. De Eerste Kamer let vooral op uitvoerbaarheid van de nieuwe wet en of het voorstel goed in elkaar zit. Amendementen zijn echter niet meer mogelijk, want de Eerste Kamer mag alleen 'ja' of 'nee' tegen het voorstel zeggen.

Wetsvoorstel

6. Nieuwe regels

Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, moet de nieuwe wet bekend worden gemaakt en in het Staatsblad worden geplaatst. De wet wordt ondertekend door het staatshoofd en door de minister die het wetsvoorstel heeft verdedigd. De minister van Veiligheid en Justitie zorgt in geval van de wet op Tijdelijk Huisverbod voor publicatie in het Staatsblad en zet zijn handtekening op de wet. Meestal treedt de wet door een apart besluit in werking. Vaak is dat op 1 januari, maar het kan ook op een andere datum zijn.