Om de kaderbrief op te kunnen stellen krijgt de minister van Financiën informatie van alle bewindslieden. Zij geven hierin aan wat zij willen bereiken en wat zij daarvoor gaan doen. Zij hebben bijvoorbeeld meer geld nodig voor een bepaald doel en minder nodig voor een ander doel. Het kan ook zijn dat ze extra geld vragen voor een nieuw plan. De  minister van Financiën kijkt ook naar de voorspellingen van het Centraal Plan Bureau over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De kaderbrief is niet openbaar. De ministerraad bestudeert de kaderbrief in april. Hierna neemt de ministerraad besluiten over aanpassingen van de begroting van het lopende jaar en over de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar.