Nee, protestactie

Wanneer u vindt dat u onzorgvuldig of onjuist bent behandeld door de rijksoverheid, kunt u een klacht indienen bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Het moet gaan om een individuele kwestie. Het is belangrijk dat er geen beroep bij de rechter en geen bezwaarschriftprocedure mogelijk is. U kunt bij de Kamer namelijk niet in beroep gaan tegen een beslissing van de rechter. 

Wilt u een verzoekschrift indienen?