Petities worden meestal aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer

Zo werkt het

Als u een petitie wilt aanbieden, moet u dat schriftelijk aanmelden. In de petitie schrijft u met welk beleid of met welke regel u het oneens bent. Er moet ook in staan wat u wilt bereiken en wie de organisatoren zijn. De aanbieding van een petitie wordt in de eerstvolgende vergadering van de Kamer geplaatst op de lijst van ingekomen stukken. Daarna besluit de commissie of en zo ja, wanneer u uw petitie kunt komen aanbieden. Voor een petitie aan een commissie(voorzitter) moet u de brief met uitleg richten aan de griffier van de betreffende commissie.