Demonstratie

Veel maatschappelijke organisaties en actiegroepen, bijvoorbeeld de milieubeweging en de vrouwenbeweging, laten hun mening op deze manier horen. Zij spelen een belangrijke rol in de democratie. Dankzij hen is de samenleving ingrijpend veranderd.