Contact met Tweede Kamerleden

Als er verkiezingen zijn kiest de Nederlandse bevolking welke personen hen de komende vier jaar in de Tweede Kamer mogen vertegenwoordigen. De Tweede Kamerleden zijn er voor u.

Heeft u een politieke vraag of opmerking? Klik om verder te gaan:

Brief schrijven

  • U kunt ook een brief schrijven. Deze kunt u adresseren aan een Kamerlid of fractie op het onderstaande postadres. Ook is het mogelijk om uw brief te richten aan de Tweede Kamervoorzitter of aan een commissie.
  • Na ontvangst van uw brief zorgt de griffie ervoor dat de leden van de commissie(s) die het onderwerp van uw brief behandelen een kopie van uw brief krijgen.
  • Het postadres van de Tweede Kamer is:
    Tweede Kamer der Staten-Generaal
    Postbus 20018
    2500 EA Den Haag
Naar boven