E-mail sturen

Heeft u een politieke vraag of opmerking? Klik dan op de vetgedrukte naam voor de e-mailadressen en/of verwijzing naar de juiste website:

Brief schrijven

 • Als u één Kamerlid wilt schrijven, kunt u uw brief gewoon richten aan de 'Geachte mevrouw/heer... (naam Kamerlid)'. Er is geen gewichtige taal nodig.

 • Als u meer dan één Kamerlid of een fractie een brief wilt schrijven, kunt u de brieven in één enveloppe verzenden en richten aan de chef Postzaken van de Tweede Kamer met het verzoek om de brieven door te sturen naar de Kamerleden of fracties die u wenst te bereiken.

 • Als u een brief aan de gehele Tweede Kamer wilt sturen, kunt u deze richten aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Deze brief wordt vermeld op de lijst van ingekomen stukken van de Tweede Kamer en Kamerleden kunnen hem lezen. De betrokken Kamercommissie of Kamercommissies krijgt/krijgen een kopie van de brief. 

 • Als uw brief gaat over een onderwerp waarmee een bepaalde commissie van de Kamer zich bezighoudt, kunt u uw brief het best richten aan de griffier van de betrokken commissie.

 • Het postadres van de Tweede Kamer is:

  Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag