Heeft u een politieke vraag of opmerking? Klik om verder te gaan:

Brief schrijven

  • U kunt ook een brief schrijven. Deze kunt u adresseren aan een Kamerlid of fractie op het onderstaande postadres. Ook is het mogelijk om uw brief te richten aan de Tweede Kamervoorzitter of aan een commissie.
  • Na ontvangst van uw brief zorgt de griffie ervoor dat de leden van de commissie(s) die het onderwerp van uw brief behandelen een kopie van uw brief krijgen.
  • Het postadres van de Tweede Kamer is:
    Tweede Kamer der Staten-Generaal
    Postbus 20018
    2500 EA Den Haag