Als individu hebt u vaak weinig invloed. Maar als u zich verenigt met mensen met dezelfde mening en gemeenschappelijke belangen kunt u uw denkbeelden met meer kracht naar voren brengen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende manieren om uw mening en denkbeelden te laten weten aan het parlement. 

Onderwerpen

Lobby

Buitenparlementaire groepen: lobby’s

U kunt zich aansluiten bij een maatschappelijke organisatie of beweging, die de politieke besluitvorming probeert te beïnvloeden.

burgerinitiatief.jpg

Burgerinitiatief

Hebt u een nieuw voorstel om de samenleving te verbeteren en wilt u dat de Tweede Kamer uw voorstel behandelt? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.

contact_met_kamerleden.jpg

Contact met Tweede Kamerleden

Als er verkiezingen zijn kiest de Nederlandse bevolking welke personen hen de komende vier jaar in de Tweede Kamer mogen vertegenwoordigen. De Tweede Kamerleden zijn er voor u.

Demonstrate Nederland verdient beter, oktober 2004, waarbij 300.000 mensen protesteerden tegen kabinetsbeleid.

Demonstreren en actievoeren

Als u uw mening over een bepaald maatschappelijk onderwerp onder de aandacht wilt brengen, kunt u demonstreren of op een andere manier actievoeren.

pers.jpg

Media

In de media en via internet kunt u kritiek uiten op de regering en het parlement. U kunt zo proberen om invloed uit te oefenen door misstanden aan de kaak te stellen en door onrecht en willekeur van de overheid bekend te maken.

Petities in de Statenpassage

Petitie

Als u het niet eens bent met het beleid van de regering, kunt u een petitie indienen.

VVD-leden bieden het 'liberaal manifest' aan hun partij aan.

Politieke partijen

Mensen die grotendeels hetzelfde denken over de samenleving kiezen vaak dezelfde politieke partij. Politieke partijen vormen een brug tussen kiezers en politiek.

Nee, protestactie

Verzoekschrift

Een verzoekschrift gaat over een individuele kwestie waarin de overheid volgens u een verkeerde beslissing heeft genomen.