Als individu hebt u vaak weinig invloed. Maar als u zich verenigt met mensen met dezelfde mening en gemeenschappelijke belangen kunt u uw denkbeelden met meer kracht naar voren brengen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende manieren om uw mening en denkbeelden te laten weten aan het parlement. 

Buitenparlementaire groepen: lobby’s

Wandelgang achter plenaire zaal

U kunt zich aansluiten bij een maatschappelijke organisatie of beweging, die de politieke besluitvorming probeert te beïnvloeden.

Burgerinitiatief

Hebt u een nieuw voorstel om de samenleving te verbeteren en wilt u dat de Tweede Kamer uw voorstel behandelt? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.

Contact met Tweede Kamerleden

Mensen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer
Deelnemers aan de eerste editie van de V-100 overhandigden op maandag 22 mei 2017 het V-100-koffertje aan Kees van der Staaij (SGP)

Als er verkiezingen zijn kiest de Nederlandse bevolking welke personen hen de komende vier jaar in de Tweede Kamer mogen vertegenwoordigen. De Tweede Kamerleden zijn er voor u.

Demonstreren en actievoeren

Met een veelkleurig breiwerk van 500 vierkante meter demonstreerden Groningers op donderdag 29 juni tegen de gaswinning in Groningen bij het Tweede Kamergebouw
Met een veelkleurig breiwerk van 500 vierkante meter demonstreerden Groningers op donderdag 29 juni 2017 tegen de gaswinning in Groningen bij het Tweede Kamergebouw

Als u uw mening over een bepaald maatschappelijk onderwerp onder de aandacht wilt brengen, kunt u demonstreren of op een andere manier actievoeren.

Media

persconferentie

In de media en via internet kunt u kritiek uiten op de regering en het parlement. U kunt zo proberen om invloed uit te oefenen door misstanden aan de kaak te stellen en door onrecht en willekeur van de overheid bekend te maken.

Petitie

Petities worden meestal aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer

Als u het niet eens bent met het beleid van de regering, kunt u een petitie indienen.

Politieke partijen

Verkiezingsaffiches 2017

Mensen die grotendeels hetzelfde denken over de samenleving kiezen vaak dezelfde politieke partij. Politieke partijen vormen een brug tussen kiezers en politiek.

Verzoekschrift

Nee, protestactie

Een verzoekschrift gaat over een individuele kwestie waarin de overheid volgens u een verkeerde beslissing heeft genomen.