Europese Commissie stelt wetten voor

De Europese Commissie neemt initiatieven voor Europese wetgeving en stelt wetsvoorstellen op. Zij doet ook voorstellen voor de begroting van de Europese Unie. Al deze voorstellen legt zij ter goedkeuring voor aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement.

Europese wetten moeten worden uitgevoerd

Europese wetten gelden boven nationale wetten. Er zijn twee vormen van Europese regels: een Europese verordening is na inwerkingtreding meteen ook een Nederlandse wet. Europese richtlijnen moeten binnen een bepaalde termijn worden omgezet in nationale wet- en regelgeving, meestal binnen twee jaar nadat het besluit genomen is.

Nationaal parlement implementeert Europese regels

Het nationale parlement heeft dus invloed op de manier waarop Europese wet- en regelgeving wordt ingevoerd of vertaald naar Nederlandse wet- en regelgeving. Hierbij kijkt het parlement naar de beste manier om de regels in te voeren in de Nederlandse situatie. De kaders zijn hierbij wel vooraf bepaald in de EU.