Plenaire zaal met nieuwe vlag

Aanvankelijk werd dit debat kort na Prinsjesdag gehouden. Op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer publiceert het kabinet de Staat van de Unie nu aan het begin van het jaar, na de behandeling van de begrotingen. Dan is ook bekend hoe het kabinet oordeelt over het werkprogramma voor dat jaar van de Europese Commissie.