In 2009 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuw instrument om invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming, het parlementair behandelvoorbehoud. De Tweede Kamer kan hiermee bij de Nederlandse regering aangeven dat zij een onderwerp heel belangrijk vindt en dat ze daarom extra goed oplet.

Voor de regering betekent dit dat zij de Tweede Kamer extra goed en uitgebreid moet informeren over de voortgang van dat onderwerp. Bovendien kan de regering in Brussel geen besluiten nemen voordat er in de Tweede Kamer een debat is gevoerd met de regering over dat betreffende onderwerp.

Lees meer over het parlementair behandelvoorbehoud op de pagina van de commissie voor Europese Zaken.

Wandelgang achter plenaire zaal