Eerste bijeenkomst van de Tweede Kamer na de Tweede Wereldoorlog, 20 november 1945
Eerste bijeenkomst van de Tweede Kamer na de Tweede Wereldoorlog, 20 november 1945

Over de fascinerende strijd voor democratie en grondrechten kunt u lezen in deze Tweede Kamergeschiedenis. In het verhaal staan Kamerleden en politieke hervormers centraal. Van de felle patriotten in de Bataafs-Franse Tijd tot de grondlegger van de moderne Grondwet, Thorbecke. En van Aletta Jacobs die onvermoeibaar vocht voor vrouwenkiesrecht tot Willem Drees, de vader van de welvaartsstaat. 

Onderwerpen

Fragment afbeelding ondertekening Unie van Utrecht in 1579

De Staten-Generaal

De Staten-Generaal begonnen ooit als adviesorgaan van de vorst. Later waren zij meer dan 200 jaar een overlegorgaan van de provincies.

J.R. Thorbecke, grondlegger van de Grondwet van 1848

Naar een Grondwet

Nederland is één land geworden, met later de Oranjes als koningen. De Grondwet van 1848 is belangrijk tot op de dag van vandaag.

Poster van de Nederlandsche bond voor vrouwenkiesrecht

Strijd voor rechten

In de politiek ontstonden langzamerhand partijen. Na een lange strijd voor kiesrecht konden sinds 1922 alle mannen en vrouwen stemmen.

Willem Drees, vader van de verzorgingsstaat

De Verzuiling

De samenleving was verdeeld in 'zuilen'. Na de oorlog werd in goede samenwerking de verzorgingsstaat opgebouwd.

Van Mierlo wint met D66 bij verkiezingen

Nieuwe vormen

Sinds de jaren zestig is een persoonlijke stijl belangrijker dan voordien. Kiezers voelen zich minder verbonden met een partij.