Als er ten minste 76 Kamerleden in het Kamergebouw aanwezig zijn, mag er plenair vergaderd worden. Dat is dus de helft van 150 plus één; dit heet het quorum. Omdat veel Kamerwerk in commissies gebeurt, zijn in de plenaire vergadering vaak lang niet alle zetels bezet. Een specialistisch onderwerp wordt vaak eerst in een commissie besproken door een aantal Kamerleden. Zij zijn de woordvoerders op dat terrein. Als in de plenaire vergadering het onderwerp aan de orde komt, zijn meestal alleen deze woordvoerders aanwezig.

Verenigde vergadering

De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal heet de Verenigde Vergadering. De Voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering. Op Prinsjesdag is er bijvoorbeeld een Verenigde Vergadering waarin de Koning de Troonrede voorleest.

Besloten vergadering

Op verzoek van een tiende van de aanwezigen of als de Voorzitter het nodig vindt, kunnen de deuren van de Tweede Kamer gesloten worden. De Kamer beoordeelt dan of een kwestie al dan niet achter gesloten deuren wordt behandeld. Dit komt vrijwel nooit voor.

Reces

In perioden van reces, bijvoorbeeld in de zomermaanden en met kerst, vergadert de Tweede Kamer niet. Tijdens de recesperiodes kunnen Kamerleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij in die perioden vaak op werkbezoek en het land in om hun achterban te spreken. Klik voor een overzicht van de recessen.