Er is niet altijd een parlementaire enquête noodzakelijk om de benodigde gegevens van een bepaalde zaak boven tafel te krijgen. Soms is een gewoon parlementair onderzoek door Kamerleden voldoende. Het verschil tussen een ‘gewoon’ onderzoek en een parlementaire enquête is dat een parlementaire enquêtecommissie getuigen onder ede mag verhoren. Een onderzoekscommissie mag dat niet. Overigens kan een onderzoekscommissie tot de conclusie komen dat een parlementaire enquête gewenst is.

Een enquête- of onderzoekscommissie brengt verslag uit aan de Tweede Kamer. Op basis daarvan gaat de Tweede Kamer eerst in debat met de commissie en daarna met de verantwoordelijke personen uit de regering. Het uiteindelijke doel is om te leren van het verleden en maatregelen voor de toekomst te treffen.