Ten minste vier Kamerleden moeten indiening ondersteunen

Een motie kan alleen in behandeling komen als de indiener van de motie daarvoor steun krijgt van ten minste vier Kamerleden. Dit kan door een motie te medeondertekenen of door de hand op te steken als de voorzitter vraagt: "Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund?".

Ondersteunen of instemmen?

Het ondersteunen van het indienen van een motie is iets heel anders dan het inhoudelijk instemmen met die motie. Vaak zullen Kamerleden tegen een motie stemmen terwijl ze wel steun hebben verleend aan het indienen ervan. Het ondersteunen van het indienen van een motie gebeurt tijdens het debat, het stemmen over de motie tijdens de stemmingen.

Standaardformulering

De gebruikelijke vorm voor een motie is de volgende: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat…; verzoekt de regering…, en gaat over tot de orde van de dag.”

Motie van wantrouwen

Met een motie van wantrouwen kan de Tweede Kamer het vertrouwen in een minister of staatssecretaris opzeggen. Indien de motie na stemming wordt aangenomen, zal de minister of staatssecretaris daar over het algemeen consequenties aan verbinden en opstappen.