Voor het opstellen van een wetsvoorstel kunnen Kamerleden om hulp vragen. Zij kunnen dit doen bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer of het ministerie dat over het onderwerp van het wetsvoorstel gaat.

Een initiatiefwetsvoorstel wordt vrijwel net zo behandeld als een wetsvoorstel van de regering. Als de Tweede Kamer het voorstel behandelt, zitten het Tweede Kamerlid of meerdere Kamerleden op de plek waar normaal gesproken de bewindspersoon zijn wetsvoorstel verdedigt. De betrokken bewindspersoon is aanwezig als adviseur. De overige Tweede Kamerleden hebben het recht van amendement. Zij kunnen dus wijzigingen voorstellen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen moeten de indiener of indieners het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer verdedigen.