Onderwerpen

Detail van demonstratie oktober 2004 Nederland verdient beter

De Nederlandse democratie

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Stemrecht heb je als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de basis van de democratie.

Plenaire vergadering van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer vergadert

Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen.

Van Mierlo wint met D66 bij verkiezingen

Tweede Kamer door de eeuwen heen

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden over het lot van de Nederlandse burgers. Sindsdien heeft de bevolking steeds meer rechten gekregen. Tweede Kamer door de eeuwen heen is een verhaal over Kamerleden en politieke hervormers.

plenaire zaal Tweede Kamer

Tweede Kamer in beeld

Iedereen kent de plenaire zaal met de blauwe stoelen en de Statenpassage met de lange roltrappen. Achter de muren van de Tweede Kamer schuilen echter nog veel meer bijzondere zalen en kamers.

peititie_klein.jpg

Uw mening telt!

Door uw mening te laten weten, kunt u de politiek beïnvloeden.

De gouden koets vervoert de Koningin op Prinsjesdag van haar paleis aan het Noordeinde naar de Ridderzaal.

Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering in de Ridderzaal de Troonrede uit. Later die dag biedt de minister van Financiën aan de Tweede Kamer de miljoenennota en de rijksbegroting aan in het bekende koffertje. Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek. Op deze dag begint het nieuwe parlementaire jaar.

Stembureau.

Verkiezingen en kabinetsformatie

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement, namens de bevolking, de regering controleert en samen met de regering wetten maakt. Het parlement wordt ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd. Het Nederlandse parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Minimaal één keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dan wordt de nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen..