Stembureau Tweede Kamer
Stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

De partijen en hun standpunten

28 partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 2017. Dat heeft de Kiesraad vrijdag 3 februari bekendgemaakt in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

De lijsten

De volgende partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De nummers 1 tot en met 16 doen in alle kieskringen mee.

1. VVD (verkiezingsprogramma)
2. PvdA (verkiezingsprogramma)
3. PVV (verkiezingsprogramma)
4. SP (verkiezingsprogramma)
5. CDA (verkiezingsprogramma)
6. D66 (verkiezingsprogramma)
7. ChristenUnie (verkiezingsprogramma)
8. GroenLinks (verkiezingsprogramma)
9. SGP (verkiezingsprogramma)
10. Partij voor de Dieren (verkiezingsprogramma)
11. 50PLUS (verkiezingsprogramma)
12. Ondernemerspartij (verkiezingsprogramma)
13. VNL Voor Nederland (verkiezingsprogramma)
14. DENK (verkiezingsprogramma)
15. Nieuwe Wegen (verkiezingsprogramma)
16. Forum voor Democratie (verkiezingsprogramma)
17. De BurgerBeweging (19 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
18. Vrijzinnige Partij (19 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
19. GeenPeil (19 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
20. Piratenpartij (19 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
21. Artikel 1 (18 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
22. Niet Stemmers (16 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
23. Libertarische Partij (16 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
24. Lokaal in de Kamer (15 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
25. JEZUS LEEFT (7 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
26. StemNL (6 kieskringen) (verkiezingsprogramma)
27. Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R (Vrede & Recht) (2 kieskringen)
28. Vrije Democratische Partij (2 kieskringen)

Zie voor meer informatie de website van de Kiesraad

81 partijen waren geregistreerd, 28 doen er mee

In december 2016 had een recordaantal van 81 partijen zich aangemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Maar wie mee wilde doen, moest ook genoeg ondersteuningsverklaringen inleveren en een waarborgsom van €11.250. Uiteindelijk konden 28 partijen voldoen aan deze voorwaarden. Alleen zij doen mee aan de verkiezingen.

De Kiesraad maakte eind december het recordaantal van 81 partijen bekend. Politieke partijen moesten hun naam uiterlijk maandag 19 december 2016 laten registreren bij de Kiesraad. De partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Op de website van de Kiesraad staat een register met de namen van alle partijen die zich geregistreerd hebben. Registratie van een aanduiding is trouwens niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. Dan komt er geen naam op de lijst, maar alleen een nummer.

Waarom doen niet alle geregistreerde partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen?

Er was meer nodig. Zoals een eenmalige borgsom van €11.250 euro voor partijen die niet eerder hebben meegedaan aan de verkiezingen of die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald. De Kiesraad betaalt dit bedrag terug als een partij op 15 maart 0,75 procent van de kiesdeler behaalt, iets meer dan 47.000 stemmen. Ook moet een nieuwe partij in elk van de 20 kieskringen ten minste 30 ondersteuningsverklaringen hebben.

De Kiesraad moest op maandag 30 januari 2017 de kandidatenlijsten van alle partijen hebben. Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing leveren die dag tussen 9.00 uur en 17.00 uur hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Dat hebben uiteindelijk 31 partijen gedaan. Dinsdag 31 januari heeft de Kiesraad (het centraal stembureau) in een besloten zitting de 31 kandidatenlijsten onderzocht. De Kiesraad heeft bij verschillende partijen verzuimen geconstateerd, zoals het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen. Deze partijen hadden nog tot vrijdag 3 februari 15.00 uur om de geconstateerde verzuimen te herstellen.

Het kantoor van de Kiesraad in Den Haag