Nieuwe regels

Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, moet de nieuwe wet bekend worden gemaakt en in het Staatsblad worden geplaatst. De wet wordt ondertekend door het staatshoofd en door de minister die het wetsvoorstel heeft verdedigd.

De minister van Veiligheid en Justitie zorgt in geval van de wet op Tijdelijk Huisverbod voor publicatie in het Staatsblad en zet zijn handtekening op de wet. Meestal treedt de wet door een apart besluit in werking. Vaak is dat op 1 januari, maar het kan ook op een andere datum zijn.

Dankzij de nieuwe wet, de wet Tijdelijk Huisverbod, kan een ernstig conflict in een gezin worden opgelost, zonder dat één van de ouders direct wordt aangeklaagd bij de rechter. Dat is uiteindelijk beter voor zowel ouders als kind.

Naar boven