Tweede Kamer door de eeuwen heen

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen.

Eerste bijeenkomst van de Tweede Kamer na de Tweede Wereldoorlog, 20 november 1945

Over de fascinerende strijd voor democratie en grondrechten kunt u lezen in deze Tweede Kamergeschiedenis. In het verhaal staan Kamerleden en politieke hervormers centraal. Van de felle patriotten in de Bataafs-Franse Tijd tot de grondlegger van de moderne Grondwet, Thorbecke. En van Aletta Jacobs die onvermoeibaar vocht voor vrouwenkiesrecht tot Willem Drees, de vader van de welvaartsstaat. 

De Staten-Generaal

Fragment afbeelding ondertekening Unie van Utrecht in 1579

De Staten-Generaal begonnen ooit als adviesorgaan van de vorst. Later waren zij meer dan 200 jaar een overlegorgaan van de provincies.

Lees verder over de Staten-Generaal

Naar een Grondwet

J.R. Thorbecke, grondlegger van de Grondwet van 1848

Nederland is één land geworden, met later de Oranjes als koningen. De Grondwet van 1848 is belangrijk tot op de dag van vandaag.

Lees verder over de Grondwet

Strijd voor rechten

Poster van de Nederlandsche bond voor vrouwenkiesrecht

In de politiek ontstonden langzamerhand partijen. Na een lange strijd voor kiesrecht konden sinds 1922 alle mannen en vrouwen stemmen.

Lees meer over de strijd voor rechten

De Verzuiling

Willem Drees, vader van de verzorgingsstaat

De samenleving was verdeeld in 'zuilen'. Na de oorlog werd in goede samenwerking de verzorgingsstaat opgebouwd.

Lees verder over de Verzuiling

Nieuwe vormen

Hans van Mierlo wint met D66 bij verkiezingen

Sinds de jaren zestig is een persoonlijke stijl belangrijker dan voordien. Kiezers voelen zich minder verbonden met een partij.

Lees verder over nieuwe vormen