16 maart: Edith Schippers verkenner

Op donderdag 16 maart 2017 kwamen de lijsttrekkers die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zijn gekozen bij elkaar, op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.
Op donderdag 16 maart 2017 kwamen de lijsttrekkers die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zijn gekozen bij elkaar, op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Een dag na de verkiezingen, op donderdag 16 maart 2017, kwamen de lijsttrekkers op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bij elkaar om te spreken over de inrichting van de kabinetsformatie. Edith Schippers werd als verkenner voorgedragen door de VVD. Zij kon rekenen op breed draagvlak bij de aanwezige lijsttrekkers.

Na afloop heeft de Kamervoorzitter koning Willem-Alexander geïnformeerd over de uitkomsten van de bijeenkomst. Edith Schippers is maandag 20 maart begonnen aan haar werk als verkenner voor de kabinetsformatie. Alle lijsttrekkers gingen op deze dag bij haar langs.

28 maart: Edith Schippers informateur

Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigde informateur Edith Schippers op dinsdagavond 28 maart 2017 haar opdracht. Dit gebeurde in de Stadhouderskamer in de Tweede Kamer, waar Edith Schippers de formatiegesprekken ook zal voeren.
Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigde informateur Edith Schippers op dinsdagavond 28 maart 2017 haar opdracht. Dit gebeurde in de Stadhouderskamer in de Tweede Kamer, waar Edith Schippers de formatiegesprekken ook zal voeren.

De Tweede Kamer hield op dinsdag 28 maart een debat over de verkiezingsuitslag en de procedure voor de formatie. De Kamer heeft in dit debat Schippers aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie. Zij zal onderzoeken of het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen met de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks.

In het debat over de verkiezingsuitslag heeft de Kamer dinsdag 28 maart uitgesproken dat de Tweede Kamervoorzitter en de Koning met een zekere regelmaat worden geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken. Dinsdagavond 28 maart kreeg Schippers haar opdracht formeel uit handen van voorzitter Arib.

Vier partijen

Op woensdagochtend 29 maart 2017 begonnen de gesprekken in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw. Informateur Schippers leidde de gesprekken tussen de onderhandelaars van de vier partijen:

  • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
  • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
  • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
  • GroenLinks: Jesse Klaver en Kathalijne Buitenweg

15 mei: besprekingen kabinetsformatie vastgelopen

Informateur Edith Schippers heeft maandagavond 15 mei 2017 meegedeeld dat de formatiegesprekken tussen haar en de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en GroenLinks zijn vastgelopen. Informateur Schippers meldde dat er ongelooflijk hard is gewerkt, maar dat de inhoudelijke verschillen tussen de partijen te groot waren. Het onderwerp migratie "bleek de drempel bleek die te hoog was." Ook over de onderwerpen klimaat en inkomen bestond nog geen overeenstemming.

Informateur Edith Schippers heeft dinsdag 16 mei haar eindverslag aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Hierin gaat Schippers in op de vastgelopen onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Eerder op deze dag sprak Voorzitter Arib in de Rooksalon van de Tweede Kamer met de dertien fractievoorzitters over het vervolg van de formatie.

17 mei: Kamer wijst Schippers opnieuw aan als informateur

Informateur Schippers in de plenaire zaal
Informateur Edith Schippers (VVD) in de plenaire zaal.

De Tweede Kamer wees Edith Schippers op woensdag 17 mei opnieuw aan  als informateur voor de kabinetsformatie. Dat gebeurde in een debat over het vastlopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Schippers kreeg de opdracht om op korte termijn de mogelijkheden te verkennen voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer.

Informateur Schippers voerde op dinsdag 23 mei een verkennend gesprek over de kabinetsformatie met fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Hierin bleek dat D66 en de ChristenUnie niet gaan onderhandelen over een kabinet met VVD en CDA. Schippers liet daarop op woensdag 24 mei in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib weten dat zij nog meer tijd nodig heeft voor haar verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor de formatie van een nieuw kabinet.

29 mei: bezwaren tegen meerderheidscoalitie

Informateur Schippers biedt haar verslag aan Khadija Arib aan
Informateur Schippers biedt op maandag 29 mei haar verslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan.

Informateur Edith Schippers bood op maandag 29 mei haar eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan. In haar eindverslag schreef informateur Schippers dat iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie op bezwaren van ten minste één van de betrokken fracties stuitte. Zij zag wel mogelijkheden voor de vorming van een coalitie, eventueel een minderheidscoalitie. Maar volgens Schippers vroeg de ontstane situatie eerst "om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan". Ze deed daarbij een suggestie voor haar opvolger als informateur: Herman Tjeenk Willink.