Opdracht aan informateur Zalm

Informateur Zalm ontvangt op woensdag 28 juni zijn opdracht van Voorzitter Arib
Informateur Gerrit Zalm ontving op woensdag 28 juni 2017 zijn opdracht van Voorzitter Khadija Arib. Onder zijn leiding kwam uiteinelijk het kabinet-Rutte III tot stand.

Download bovenstaande rechtenvrije foto in hoge resolutie (4,1 MB)

Op woensdag 28 juni ontving informateur Zalm zijn opdracht uit handen van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De informateur gaat onderzoeken of het mogelijk is om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging. Onder leiding van informateur Zalm onderhandelden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bijna elke werkdag. Snelheid in de formatie was daarbij geen doel op zich. Dat zei informateur Zalm woensdagavond 28 juni tijdens een korte persconferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Eindverslag Tjeenk Willink

Zalm is de opvolger van Herman Tjeenk Willink als informateur voor de kabinetsformatie. Tjeenk Willink overhandigde op dinsdag 27 juni zijn verslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Tjeenk Willink schreef in zijn eindverslag dat de enige optie voor een meerderheidskabinet uit vier partijen bestaat: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

19 juli: 'goede hoop dat formatie lukt'

Informateur Gerrit Zalm tijdens de persconferentie op woensdag 28 juni.
Informateur Gerrit Zalm tijdens een eerdere persconferentie, op woensdag 28 juni.

Informateur Gerrit Zalm blikte woensdag 19 juli terug op het verloop van de formatie tot dan toe. "Alle onderwerpen zijn besproken, soms vluchtig, soms diepgaand", zei de informateur. Zalm liet weten dat hij goede hoop heeft dat hij met de vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot een regeerakkoord kan komen.

“De sfeer is goed en informeel. De onderhandelaars kijken elkaar recht in het gezicht. Ze zoeken naar oplossingen, in verschillende combinaties. Maar het is nog een hele opgave om tot een samenhangend regeerakkoord te komen.” Zalm vergeleek de onderhandelingen die nog in het verschiet liggen met de Tour de France. “We zijn nog niet in Parijs en hebben nog een aantal bergetappes voor de boeg.”

In de vakantie is informateur Zalm verder gegaan met zijn werk ter voorbereiding op de verdere onderhandelingen. Hij gebruikte daarbij de contacten met het ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Tot nu toe is er weinig naar buiten gekomen over de besprekingen. Over de besloten sfeer van de besprekingen zei Zalm: “Als je zeker wilt zijn dat er géén kabinet komt, moet je alles transparant doen.”

28 augustus: 'nieuw kabinet niet voor Prinsjesdag'

Er zit voortgang in de onderhandelingen, maar een nieuw kabinet komt er waarschijnlijk niet voor Prinsjesdag (dinsdag 19 september). Dat schreef informateur Gerrit Zalm maandag 28 augustus in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat de formatie nog zeker enkele weken voortduurt, komt met name doordat het Centraal Planbureau tijd nodig heeft voor het doorrekenen van de plannen die op tafel liggen in de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

4 september: geen sociaal akkoord

De informateur en de onderhandelaars ontvingen op dinsdag 5 september de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer en daarna de voorzitter van de FNV, Han Busker. De afzonderlijke gesprekken volgden op de aankondiging dat vakbonden en werkgevers geen sociaal akkoord sluiten met het nieuwe kabinet. Maandag 4 september lieten de bonden FNV, CNV en VCP weten dat ze per direct uit het overleg met de werkgevers stapten. De bonden noemden de kloof met de werkgevers te groot. De bonden willen meer vaste contracten voor werknemers, de werkgevers vinden flexibele arbeidsrelaties passender bij een moderne arbeidsmarkt. De vier partijen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie hadden graag een akkoord met de sociale partners gesloten, om daarmee de maatschappelijke steun voor hun plannen te vergroten.

Op donderdag 14 september spraken de onderhandelaars met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen over de formatie van een nieuw kabinet.

20 september:: onderhandelaars verzoeken om het eigen risico niet verhogen

Verhoog het eigen risico bij zorgkosten in 2018 niet ten opzichte van 2017. Dat verzoek heeft informateur Gerrit Zalm woensdag 20 september 2017 namens de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overgebracht aan minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het eigen risico is dit jaar €385.

Hiervoor is het nodig om de wet met spoed te wijzigen, vóór 1 oktober. De onderhandelaars verzoeken minister Schippers daarom om snel een procedure in werking te stellen. De kwestie kwam woensdagavond 20 september al aan bod in een plenair debat. Op donderdag 21 september stemde de Kamer in met de motie-Keijzer c.s. over het ingang zetten van een spoedprocedure.

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 26 september 2017 gestemd vóór het wetsvoorstel voor het ongewijzigd laten van het eigen risico in de zorg. Alleen de fractie DENK stemde tegen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, die er op dezelfde dag vanaf 19.45 uur over zal debatteren. Aansluitend stemt ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel. Kijk voor meer informatie.

22 september: burgemeesters van de grootste steden van Nederland

Informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ontvingen op vrijdag 22 september vertegenwoordigers van de G4-steden: de locoburgemeester van Amsterdam, Kajsa Ollongren, de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb en de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen.

26 september: pas bij regeerakkoord informatie over wijziging begrotingen

Tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 26 september vroeg Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) om een brief van informateur Zalm. Ze wilde weten of in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet grote veranderingen te verwachten zijn op de begrotingen voor 2018. Binnenkort begint de Tweede Kamer met de behandeling van de begrotingen, die met Prinsjesdag zijn ingediend. Het is mogelijk dat die behandeling eerder is dan

Informateur Zalm stuurde op woensdag 27 september een antwoord naar de Kamer. Over wijzigingen aan de begrotingen kan hij pas iets melden als het regeerakkoord klaar is, staat in zijn brief te lezen.

 

10 oktober: puntjes op de i

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bespraken dinsdagochtend 10 oktober 2017 met informateur Gerrit Zalm de opmerkingen van hun fracties over het conceptregeerakkoord. De onderhandelende partijen bereikten op maandag 9 oktober overeenstemming over een conceptregeerakkoord. Dezelfde dag gaven de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op hoofdlijnen hun goedkeuring, maar kwamen zij nog wel met een aantal punten voor aanscherping van het conceptregeerakkoord.

10 oktober: informateur overhandigt eindverslag

Khadija Arib neemt het eerste exemplaar van het regeerakkoord in ontvangst uit handen van informateur Gerrit Zalm.
Khadija Arib neemt het eerste exemplaar van het regeerakkoord in ontvangst uit handen van informateur Gerrit Zalm.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober 2017 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Donderdag 12 oktober heeft de Kamer gedebatteerd over het eindverslag van informateur Zalm, dat hij dinsdag overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Informateur Gerrit Zalm overhandigde op dinsdag 10 oktober in de Oude Zaal zijn eindverslag met het regeerakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Mark Rutte (VVD) presenteert het regeerakkoord. Op de achtergrond staan Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), die later een toelichting gaven.
Mark Rutte (VVD) presenteert het regeerakkoord. Op de achtergrond staan Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), die later een toelichting gaven.