VANDAAG 27 september 2016

Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Voorstel tot het houden van schriftelijk overleg extra ingelaste Milieuraad

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:45 - 14:00

Petitie

Terre des Hommes tegen kinderarbeid in Nederlandse mica-houdende producten

naar deze agenda


Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:45 - 14:00

Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2016 - 34300-XVI-168

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

15:00 - 15:00

Inbreng schriftelijk overleg

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 3 en 4 oktober 2016

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken 

16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Wonen en Rijksdienst 

16:15 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Financiën 

16:30 - 19:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek rentederivaten in het MKB

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

17:00 - 18:00

Gesprek

Aanbieding advies Professionele ruimte door de Onderwijsraad

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie 

17:00 - 18:00

Delegatievergadering

IPU - Delegatievergadering ter voorbereiding van de 135e Assembly

naar deze agenda

Jongelingkamer
Besloten vergadering icoonBesloten