VANDAAG 29 september 2016

Delegatie naar de parlementaire vergadering van de raad van europa en west-europese unie 

08:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-Committee on Environment and Energy of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

naar deze agenda

Lviv, Ukraine
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de OVSE-Assemblee 

08:00 - 17:00

Werkbezoek

OVSE PA - Autumn Meeting

naar deze agenda

Skopje
Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

09:30 - 10:30

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek/hoorzittingen met Turkse en/of Turks-Nederlandse organisaties

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Milieu 

10:00 - 13:00

Technische briefing

Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit Bouwwerken Leefomgeving

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Wonen en Rijksdienst 

10:00 - 14:15

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Rechtspraak

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 10:00

Inbreng feitelijke vragen

Beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

IMF (AO is samengevoegd met AO Eurogroep/Ecofin Raad op 29 september 2016 van 13.00 - 16.00 uur)

naar deze agenda

Geannuleerd

Defensie 

10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Europese Zaken 

11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Betrekken maandag 26 september 2026 ontvangen regeling voor de eenmalige tegemoetkoming en de wijzing voor het Dagloonbesluit WW bij het AO Arbeidsmarktbeleid op 27 oktober

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017, deel Energie, Economie en Innovatie

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Contactgroep Frankrijk 

12:30 - 14:00

Gesprek

lunchgesprek Franse Ambassade

naar deze agenda

Franse ambassade
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:45 - 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Financiën 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

IMF en Eurogroep/Ecofinraad

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

eID

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen) (verplaatst naar 13 oktober 2016)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 13-10-2016

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Milieu 

14:00 - 15:30

Technische briefing

Omgevingsbesluit en hoofdlijnen Invoeringswet

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

E-mailprocedure

Voorstel van het lid Vermeij voor een schriftelijke vragenronde over de eenmalige tegemoetkoming en de wijzing voor het Dagloonbesluit WW

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (34550-IIB)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (34550-III)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (34550-IIA)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (34550-I)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Intrekkingswet Zondagswet (TK 34529)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (TK 34464)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (TK 34519-(R 2071)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

14:00 - 16:00

Algemeen overleg

Evaluatie missies en operaties in 2015

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Veiligheid en Justitie 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015 (omgezet in een schriftelijk overleg op 3 november 2016)

naar deze agenda

Geannuleerd

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Goedkeuring belastingverdrag met Zambia

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

15:00 - 17:00

Algemeen overleg

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 3 en 4 oktober 2016 (omgezet naar schriftelijk overleg d.d. 28 september 2016 14.00 uur)

naar deze agenda

Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

15:00 - 16:00

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek uitbuiting en transport

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Wonen en Rijksdienst 

15:00 - 17:00

Algemeen overleg

Bouwregelgeving

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Wonen en Rijksdienst 

16:00 - 18:00

Algemeen overleg

Woningcorporaties (is verplaatst naar 6 oktober 2016)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 06-10-2016

Infrastructuur en Milieu 

16:00 - 17:00

Technische briefing

Spooronderhoud (geannuleerd)

naar deze agenda

Geannuleerd

Buitenlandse Zaken 

18:00 - 22:00

Algemeen overleg

Verlenging Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar