De diensten van de directie Constitutioneel Proces zorgen voor de procedurele ondersteuning van de Tweede Kamer bij het proces van medewetgeving en controle op het Regeringsbeleid. De directeur Constitutioneel Proces adviseert de Griffier en het Presidium over de organisatorische, procedurele en inhoudelijke ondersteuning van het constitutioneel proces en is tevens eerste Plaatsvervangend Griffier. De directeur geeft leiding aan de directie Constitutioneel Proces (ruim 100 fte).