Op deze pagina vindt u een overzicht van jaarverslagen, folders en brochures van de Tweede Kamer.

Jaarverslagen

Via onderstaande links kunt u de jaarverslagen van de afgelopen acht jaar lezen. Lees over de manier waarop de Kamerambtenaren samen inhoud geven aan de ondersteuning van 150 volksvertegenwoordigers. Een nadere kennismaking met de werkwijze van de Tweede Kamer.

Brochures

De Tweede Kamer biedt informatie in brochures over tal van onderwerpen die met de Nederlandse parlementaire democratie te maken hebben. U kunt de brochures hieronder downloaden.

 • De Tweede Kamer vergadert (pdf, 236 kB)
  Het werk van Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Grote politieke vergaderingen zijn in de plenaire zaal, de zaal die herkenbaar is aan de blauwe stoelen met het logo van de Tweede Kamer. Daarnaast vergaderen Tweede Kamerleden in commissies, in de speciale commissiezalen, waar onderwerpen tot in detail kunnen worden besproken.
 • Taken en rechten van de Kamer (pdf, 217 kB)
  De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en samen met de regering wetten maken. Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering goed te controleren, is de regering verplicht de Kamer te informeren. De Tweede Kamer heeft een aantal speciale rechten om haar taken te kunnen uitvoeren.

 • Uw mening telt (pdf, 172 kB)
  Door te stemmen, bepaalt u hoe en door wie ons land wordt bestuurd. Maar ook buiten de verkiezingen om is kritiek op het doen en laten van de regering en de Tweede Kamerleden mogelijk. Door uw mening te laten horen, kunt u de politiek beïnvloeden.
 • Europese besluitvorming in de Tweede Kamer (pdf, 916 kB)
  Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van zijn burgers, ook inNederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buitenspel staan.Dat is niet het geval. De positie van de parlementen is de afgelopen jaren juist sterkergeworden. De Nederlandse Tweede Kamer maakt bovendien steeds beter gebruik vande mogelijkheden om invloed uit te oefenen op Europese wet- en regelgeving.