Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Henk Krol

De verkoop van het pand Noordeinde 64/64A te Den Haag

De verkoop van het pand Noordeinde 64/64A te Den Haag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z01960 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verkoop van het pand Noordeinde 64/

2020D04164
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS
De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00538 Vragen van de leden Van Helvert (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Koopmans (VVD), Sjoerdsma (D66) en Krol (50PLUS) aan

2020D01166
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA
Leeftijdsdiscriminatie bij WA- en VC-autoverzekeringen

Leeftijdsdiscriminatie bij WA- en VC-autoverzekeringen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00535 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over leeftijdsdiscriminatie bij WA- en VC-autoverzekeringen

2020D01163
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS