Biografie, onderwijs en loopbaan van Esther Ouwehand

Biografie

"Dierenwelzijn, natuur en milieu verdienen het om aandacht te krijgen in de Tweede Kamer"


Ik ben de politiek ingegaan omdat ik vind dat het dierenwelzijn zo goed als genegeerd wordt in het parlement. Dierenwelzijn, natuur en milieu verdienen het om aandacht te krijgen in de Tweede Kamer. De manier waarop we nu met dieren omgaan is niet alleen rampzalig voor de dieren zelf, maar ook voor mensen, de natuur en ons milieu.

Bio-industrie

Het is heel belangrijk dat dierenwelzijn hoger op de agenda komt in de Kamer. Afschaffing van de bio-industrie is één van de belangrijkste punten voor de komende jaren. Er moet op een andere manier met dieren worden omgegaan in onze samenleving, zodat mensen goed en eerlijk voedsel kunnen kopen.

Emancipatie

Eén van mijn grote voorbeelden is Ghandi, de Indiase vrijheidstrijder. Hij zag de noodzaak in om oog voor dieren te hebben. De mate van beschaving van een samenleving is af te meten aan de manier waarop die samenleving omgaat met de allerzwaksten. En wat hij zei over de ontwikkelingen van emancipatiebewegingen gaat nog altijd op: eerst word je genegeerd, dan uitgelachen, dan bevochten, maar uiteindelijk win je. Dat inspireert enorm.

Ambtelijke molen

Ik ben gewaarschuwd voor de traagheid van de procedures in de Kamer en de ambtelijke molen. Door doortastend optreden en het trekken van een plan, kan mijn fractie volgens mij toch veel bereiken.

Onderwijs

  • VWO
  • Beleid, Communicatie & Organisatie (niet afgerond), Vrije Universiteit Amsterdam

Loopbaan

  • Junior marketing manager jongerentijdschriften , Sanoma Uitgevers
  • Coördinator partijbureau , Partij voor de Dieren

Esther Ouwehand is geboren in Katwijk op 10 juni 1976 en woont in Den Haag. Zij is in totaal 14 jaar actief in de Tweede Kamer, 5354 dagen om precies te zijn.