Biografie, onderwijs en loopbaan van Madeleine van Toorenburg

Biografie

"Ik vind het belangrijk dat de overheid zich bewust is van de consequenties van beleid voor de werkvloer"


Het Kamerlidmaatschap is voor mij geen lang gekoesterde ambitie. Mijn omgeving was ook stomverbaasd dat ik mij op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer liet plaatsen. Ik heb mij als directeur van een jeugdinrichting vooral bezig gehouden met de uitvoering van beleid en met de praktijk. Ik merkte wel dat de interesse van de politiek in dit beleidsveld groeide. Eigenlijk is mijn beslissing om de politiek in te gaan een reactie daarop.

Werkelijkheid

Logischerwijs houd ik mij als Kamerlid vooral bezig met jeugd en justitie. Ik vind het daarbij belangrijk dat de overheid zich bewust is van de consequenties van beleid voor de werkvloer. Bij besluitvorming moet de werkelijkheid worden meegewogen. Wat een hele klus is als je die werkelijkheid niet kent. Ik draag een stuk praktijkervaring in mijn bagage mee en ben van plan om die te gebruiken.

Jeugd

Ik zet mij ook graag in voor centra voor Jeugd en Gezin, waar opvoedingsondersteuning kan worden geboden. In mijn werk heb ik gezien aan welke ellende kinderen soms worden blootgesteld. In sommige gevallen is eerder ingrijpen geboden. In elk geval moet aandacht worden besteed aan het traject dat voorafgaat aan het besluit om kinderen naar een jeugdinrichting te sturen.

Onderwijs

 • Management- en vakopleidingen/cursussen
 • Kunstgeschiedenis (diverse vakken)
 • Internationaal humanitair recht (Rode Kruis)
 • Europees en internationaal recht, Universiteit van Londen
 • Rechten, Rijksuniversiteit, Utrecht
 • Assistent-in-opleiding (AIO), vakgroep strafrecht, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 1993 - 1997
 • Promotie rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 1998

Loopbaan

 • Advocatuur, 1998 - 1999
 • Lid directie, Penitentiaire Inrichting voor vrouwen Ter Peel, Evertsoord (Limburg), 1999 - 2001
 • Lid directie, Penitentiaire Inrichting, Dubrava (Kosovo), Onder de vlag van UNMIK, 2000 - 2001
 • Locatiedirecteur, Jeugdinrichting De Leij, Vught, 2001 - 2007
 • Tweede Kamerlid CDA, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 03-2007

Madeleine van Toorenburg is geboren in Den Haag op 10 mei 1968 en woont in Rosmalen. Zij is 13 jaar actief in de Tweede Kamer, 4875 dagen om precies te zijn.