Biografie, onderwijs en loopbaan van Pim van Strien

Biografie

“Zo veel mogelijk mensen, zich zo ver mogelijk laten ontwikkelen tot de beste versie die ze kunnen en durven zijn”

Ondernemers in Nederland maken er het beste van. Ze boksen dingen voor elkaar, doen uitvindingen, zetten producten in de markt. Er heerst een ontzettende dadendrang. Ook eventueel chagrijn over de overheid of tegenvallers wordt vaak omgezet in actie. Vanuit mijn werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heb ik dit uitgebreid ervaren. Die spirit van de ondernemers neem ik mee in mijn Kamerlidmaatschap. 

Mensen laten groeien

Ik noem mijzelf een ontspannen ontplooiingsliberaal. Dat betekent: met rust en energie goed kijken hoe mensen zich ontwikkelen. Observeren waar het beter kan en de overheid inzetten als springplank. Mensen laten groeien is het mooiste dat er is. Als leidinggevende kun je dat in het klein doen, als Kamerlid op wat grotere schaal. Zo veel mogelijk mensen zich zo ver mogelijk laten ontwikkelen tot de beste versie die ze kúnnen en dúrven zijn, dat is mijn doel in de politiek. Van oorsprong ben ik heel waakzaam over te veel overheid. Mijn opa had een bedrijf dat onterecht bijna vermorzeld werd door de overheid. Later en wijzer heb ik gezien hoe de overheid ook een positieve rol kan spelen. 

Publieke zaak

Ik ben verknocht aan het dienen van de publieke zaak en wil die als Kamerlid van, voor en tussen de mensen dienen. Ik wil veel in het land zijn waar het de uitdaging is om concrete problemen op te lossen voor burgers en bedrijven en zo te bouwen aan een kansrijk Nederland. 

Pim van Strien is geboren in Tilburg op 29 april 1977 en woont in Haarlem. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 454 dagen om precies te zijn.