Biografie, onderwijs en loopbaan van Marieke Koekkoek

Biografie

“Ik wil mij sterk maken voor een open debat”

Ik woonde in Leuven toen ik met Volt in contact kwam. Ik had daar een baan aan de universiteit. Mijn specialisme is internationaal  handelsrecht. Ik bood aan om daarover mee te denken bij Volt. Zo ben ik Kamerlid geworden. Inmiddels woon ik in Utrecht, samen met mijn man en twee kinderen.

Na de brexit is Volt ontstaan als een Europese beweging. We zijn in alle Europese landen actief. Wij zijn bezorgd over de uitdagingen die er zijn, maar ook hoopvol over de toekomst. In Den Haag wil ik mij sterk maken voor een open en transparant debat.

Migratie

Wat ik wil veranderen aan Nederland? Ik heb me uitgesproken voor een humaner vluchtelingenbeleid. Een Europese aanpak zou helpen om op een andere manier met migratie om te gaan. De manier waarop we over mensen met een migratieachtergrond spreken is vaak hard. Er is een sfeer van uitsluiting. Ik heb zelf twee kinderen die onder die noemer vallen. Ik wil dat zij in Nederland dezelfde kansen krijgen als wanneer zij twee Nederlandse ouders hadden gehad.

Dialoog aangaan

Mijn man komt uit China en ik heb zelf in China gedoceerd. In sommige groepen had je studenten van wel vijftien verschillende nationaliteiten. Ik zag toen hoe je cultuur je kijk op de politiek beïnvloedt. Een student uit Guatemala stelde heel andere vragen dan een student uit Duitsland. Daardoor ga je van een afstandje naar je eigen land kijken. Sommige ethische kwesties liggen moeilijk. Maar door de dialoog aan te gaan, kom je bij veel onderwerpen toch wel een heel eind. Dat gesprek wil ik graag bevorderen.

Marieke Koekkoek is geboren in Amsterdam op 26 februari 1989 en woont in Utrecht. Zij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 452 dagen om precies te zijn.