Nevenactiviteiten van Roelien Kamminga

Nevenfuncties

Voor sommige functies krijgen Kamerleden betaald, andere functies zijn onbetaald. Meer informatie over onderstaande nevenfuncties staat op de volledige lijst met nevenfuncties.

  • Terugkeerregeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (31-03-2021 tot heden)