Biografie, onderwijs en loopbaan van Roelien Kamminga

Biografie

“Je moet niet bang zijn om met je poten in de klei te gaan staan”

De politieke interesse heeft er altijd wel ingezeten. Toen ik ging studeren, wilde ik politiek verslaggeefster worden. Uiteindelijk ben ik na mijn stage in Wenen bij de Rijksoverheid beland en ben ik actief lid geworden van de VVD. Hoewel het ambtenaarschap  een prachtig vak is wilde ik graag nog dichter bij de mensen staan. Daar ligt mijn hart. Ik wil direct wat kunnen betekenen voor mensen.

Impact van beleid

Aan de bestuurstafels waar ik zat, heb ik gezien wat de impact van beleid kan zijn en hoe er aan de voorkant, vaak onbedoeld, niet altijd rekening wordt gehouden met de diversiteit in de samenleving of de verschillen tussen bijvoorbeeld de randstad en de regio. Ik vind het heel belangrijk om daar aandacht voor te blijven vragen. Belangrijke thema’s voor mij zijn veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid. Daar wil ik me sterk voor maken. Voor deze, maar ook voor de toekomstige generatie.

Drive

Ik ben iemand die gepassioneerd en gedreven is en altijd op zoek is naar wat wel kan. Ik wil dingen aanpakken, oppakken en ga moeilijke dingen niet uit de weg. Die mentaliteit is nodig, juist in deze tijd. Daarnaast denk ik dat mijn ambtelijke bagage heel waardevol is.. Dat gaat mij enorm helpen bij het beoordelen van wetten en de impact op de uitvoering.

Onderwijs

  • VWO, Winkler Prins, Veendam, 1995 - 1997
  • Propedeuse Engelse taal en letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1998 - 2000
  • Internationale Betrekkingen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1999 - 2004

Loopbaan

  • Beleidsmedewerker bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Wenen, 2004 - 2005
  • Analist internationale veiligheidsvraagstukken , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005 - 2008
  • Beleidsmedewerker contraproliferatie , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Defensie, 2008 - 2009
  • Afdelingshoofd Businessunit Veiligheidsonderzoeken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009 - 2012
  • Adviseur Inlichtingen- en Veiligheidsvraagstukken , Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012 - 2014
  • Raadsadviseur en Hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tevens hoofd van de crisisorganisatie, 2014 - 2019
  • Programmadirecteur Groningen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programmadirecteur Groningen; Versterken en Perspectief bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties , 2019 - 2021

Roelien Kamminga is geboren in Groningen op 13 april 1978 en woont in Groningen. Zij is 1 maand actief in de Tweede Kamer, 41 dagen om precies te zijn.