Biografie, onderwijs en loopbaan van Eelco Heinen

Biografie

"Nieuwe tijden vragen om nieuwe keuzes"

Ik werkte alweer enkele jaren als politiek secretaris van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en werd gevraagd voor de kandidatenlijst. Aanvankelijk wilde ik een paar jaar wat anders gaan doen, maar als je voor Real Madrid gevraagd wordt …

Mijn politieke belangstelling kwam op tijdens mijn studie economie en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 werd ik lid van de VVD, waarmee het toen niet zo goed ging. Het werd mij al snel duidelijk dat de VVD een open club is, waarin een nieuw geluid snel doorklinkt. Ik dacht: een land zonder VVD is ondenkbaar. Voor de verkiezingen van 2021 zat ik in het campagneteam en werkte ik aan het verkiezingsprogramma en de financiële doorrekening.

Nieuwe koers

De VVD houdt vast aan vertrouwde thema's als veiligheid, een sterke defensie en een florerende economie. De vrije markt blijft belangrijk, maar we zien ook dat die niet voor iedereen werkt. En voor de mensen voor wie dat geldt, moeten we de rafelranden van het kapitalisme bijschaven. Kan dat alles met een kleine overheid? De VVD kiest voor een sterke overheid, een overheid die effectief arbeidsmarkt, onderwijs en woningmarkt ondersteunt.

Vrije tijd

Voor hobby's is er weinig tijd. Het leven naast de politiek wordt voorlopig gevuld met klussen in de nieuwe woning en de zorg voor twee jonge kindjes. Waarvan de jongste als verrassing in campagnetijd geboren werd in de auto op weg naar het ziekenhuis. 

Onderwijs

  • Bachelor Hogere Informatica , Hogeschool van Amsterdam, 1998 - 2002
  • Bachelor of science Algemene Economie, Universiteit van Amsterdam, 2002 - 2005
  • Master of science Macro-economie, Universiteit van Amsterdam, 2005 - 2007
  • Master of science Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam, 2006 - 2007
  • Postdoctorale Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleid, Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 2007 - 2008

Loopbaan

  • Beleidsmedewerker, Ministerie van Financiën, Den Haag , DG Rijksbegroting, Inspectie der Rijksfinanciën (IRF), 2007 - 2011
  • Senior beleidsmedewerker Financiën, VVD Tweede Kamerfractie, Den Haag , 2011 - 2014
  • Hoofd beleid / Politiek Secretaris, VVD Tweede Kamerfractie, Den Haag, 2015 - 2020

Eelco Heinen is geboren in Laren op 27 april 1981 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 458 dagen om precies te zijn.