Biografie, onderwijs en loopbaan van Kiki Hagen

Biografie

“Kinderen moeten in vertrouwen gelukkig kunnen opgroeien”

Op mijn 24ste stond ik al voor de klas als leerkracht. Ik heb dagelijks ervaren dat goed onderwijs bijdraagt aan gelijke kansen. Ook heb ik gezien voor welke uitdagingen leerkrachten staan: grote klassen, passend onderwijs en het lerarentekort. Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door, terwijl het hedendaagse onderwijs uitgaat van rendement en gemiddelden. Juist daardoor kom je moeilijk aan maatwerk en inclusief onderwijs toe. We moeten daarom investeren in  het onderwijs, zodat kinderen vanuit vertrouwen gelukkig kunnen opgroeien.

In gesprek gaan 

Op mijn 24ste ben ik daarom de politiek in gegaan. Eerst als raadslid, vervolgens als wethouder met onderwijs, jeugd(zorg), milieu, duurzaamheid en waterstaat in mijn portefeuille. Als we de klimaatverandering niet tegengaan, staat het water ons letterlijk aan de lippen. Dat kan als we allemaal ons steentje bijdragen en inzetten op innovatie. Dat vraagt in ons dichtbevolkte land bewuste keuzes tussen groen, huizen, duurzame energie en ruimte voor recreatie, samen met de inwoners in de regio. De oplossing staat centraal, rekening houdend met de verschillende standpunten.  

Koken

Hoewel tijdgebrek mij parten speelt, kook ik graag uitgebreid voor vrienden, inclusief goede gesprekken over de dingen waar het om draait in het leven. Ik verdiep me ook graag in een goed boek of kijk een serie.  

Onderwijs

  • HAVO, Veenlanden College, Mijdrecht, 1999 - 2004
  • Pabo Lerarenopleiding, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2005 - 2010
  • Premaster Bestuurskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2015 - 2016

Loopbaan

  • Fractievoorzitter Lijst 8 , Gemeente De Ronde Venen, Gemeente De Ronde Venen, Portefeuilles: Inwoners zaken & Samenleving, Publieke Werken, Algemeen Bestuurlijke zaken, Ruimtelijke Zaken , 2011 - 2013
  • Lijsttrekker D66 / Fractievoorzitter D66 , D66 afdeling De Ronde Venen, Gemeente De Ronde Venen, Portefeuilles: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Duurzaamheid, Milieu, Volkshuisvesting, Verkeer en (Openbaar) Vervoer, Openbare orde en Veiligheid, Juridische zaken, Personeelszaken, Integrale Samenwerking, Welzijn, Ouderenbeleid, Dienstverlening en Onderwijs., 2011 - 2014
  • Leerkracht primair onderwijs, OBS Piet Mondriaan, Stichting PriMa, Abcoude, 2011 - 2018
  • Lijsttrekker D66 , D66 afdeling De Ronde Venen, Gemeente De Ronde Venen Periode, 2017 - 2018
  • Wethouder, Gemeente De Ronde Venen, Gemeente De Ronde Venen, Portefeuilles: Onderwijs, Jeugd en Jeugdzorg, Milieu, Luchtvaart, Openbare Ruimte, Groen, Water en Dijken, Afval, Duurzaamheid, Circulaire economie, Dienstverlening en Inwonersparticipatie. , 2018 - 2021

Kiki Hagen is geboren in Amsterdam op 6 januari 1987 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 1 jaar actief in de Tweede Kamer, 458 dagen om precies te zijn.