Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roelof Bisschop

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’

De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z01470 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur

2020D03166
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Het bericht ‘Bijzonder onderwijs furieus over intieme vragen bij inspectiebezoek’

Het bericht ‘Bijzonder onderwijs furieus over intieme vragen bij inspectiebezoek’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00318 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Rog (CDA) en Bisschop (SGP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet

2020D00761
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU
Ongunstige fiscale regels voor de landbouw

Ongunstige fiscale regels voor de landbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z00103 Vragen van de leden Bisschop en Stoffer (beiden SGP) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën over ongunstige fiscale

2020D00217
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
De aanleg van wegen op Sint-Eustatius

De aanleg van wegen op Sint-Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z25633 Vragen van de leden Van Dam (CDA), Bosman (VVD), Diertens (D66), Van der Graaf (ChristenUnie), Van Raak (SP), Kuiken (PvdA), Krol (50plus), Kuzu (DENK)

2019D52806
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA
Het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’

Het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z24416 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht

2019D50389
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Het bericht ‘Wie beschermt onze fragiele Oude Kerk’

Het bericht ‘Wie beschermt onze fragiele Oude Kerk’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z23695 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Wie beschermt onze fragiele

2019D49029
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Een 'family day'

Een 'family day'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z22871 Vragen van de leden Bosman (VVD), Van Helvert (CDA), Diks (GroenLinks), Kerstens (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Belhaj (D66), Stoffer (SGP), Van Haga (Van Haga), Karabulut

2019D47427
Indiener André Bosman
Kamerlid VVD
Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is

Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z21208 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de

2019D44214
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Het bericht dat de EU honderden miljarden Euro’s niet uitgegeven krijgt.

Het bericht dat de EU honderden miljarden Euro’s niet uitgegeven krijgt.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z20142 Vragen van de leden Leijten (SP) en Bisschop (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de EU

2019D42032
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP
Het bericht dat een medewerker bij de IND door zijn leidinggevende onder druk werd gezet om zijn eigen dossiers te herbeoordelen

Het bericht dat een medewerker bij de IND door zijn leidinggevende onder druk werd gezet om zijn eigen dossiers te herbeoordelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z18123 Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Jasper

2019D37699
Indiener Bram van Ojik
Kamerlid GL
Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z16623 Vragen van de leden Geurts en Von Martels (beiden CDA), Lodders (VVD) en Bisschop (SGP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2019D34446
Indiener Jaco Geurts
Kamerlid CDA
Het niet handhaven van het boerkaverbod in het openbaar vervoer

Het niet handhaven van het boerkaverbod in het openbaar vervoer. 2019Z15913 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het niet handhaven van het boerkaverbod in het openbaar vervoer (ingezonden 22 augustus 2019) 1. Hebt u kennisgenomen van het

2019D32998
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Branden in Aramese dorpen in Turkije

Branden in Aramese dorpen in Turkije. 2019Z15715 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over branden in Aramese dorpen in Turkije. (ingezonden 14 augustus 2019) 1 Kent u het bericht 'Christelijke dorpen in Turkije geteisterd door brand' 1) 2 Kunt u bevestigen dat de

2019D32553
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Uitgedeelde boetes op grond van de Meststoffenwet

Uitgedeelde boetes op grond van de Meststoffenwet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z15440 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over uitgedeelde boetes op grond van de Meststoffenwet(

2019D31768
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in azc’

Het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in azc’. 2019Z12208 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in azc’. (ingezonden 14 juni 2019) Kent u het bericht ‘Te veel beperkingen voor

2019D25165
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP