Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roelof Bisschop

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop 35195-18 t.v.v. nr. 10 over toelatingsbeleid formuleren door het bevoegd gezag met instemmingsrecht van de oudergeleding

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop 35195-18 t.v.v. nr. 10 over toelatingsbeleid formuleren door het bevoegd gezag met instemmingsrecht van de oudergeleding.

35195-18
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van het lid Bisschop 35195-10 over toelatingsbeleid formuleren door het bevoegd gezag met instemmingsrecht van de oudergeleding

Amendement van het lid Bisschop 35195-10 over toelatingsbeleid formuleren door het bevoegd gezag met instemmingsrecht van de oudergeleding. amt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 195 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband

35195-10
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van de leden Weerdenburg en Bisschop 35154-8 t.v.v. nr. 7 over goedkeuring met tweederde meerderheid

bestel niet toegestaan is, ook niet wanneer deze essentialia en fundamenten niet in de grondwetsbepalingen zijn neergelegd.” (Kamerstukken I 2003/04, 27 484 (R 1669), nr. 289, p. 22, en nr. A, p. 5). Van Weerdenburg Bisschop 1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening

35154-8
Indiener Danai van Weerdenburg
Kamerlid PVV
Amendement van het lid Bisschop c.s. t.v.v. nr. 8 over verduidelijking van het leerlingvolgsysteem

Amendement van het lid Bisschop c.s. t.v.v. nr. 8 over verduidelijking van het leerlingvolgsysteem. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 102 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht

35102-20
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van het lid Bisschop over het bij KB met voorhang laten vervallen van artikel III

Amendement van het lid Bisschop over het bij KB met voorhang laten vervallen van artikel III. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 188 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en

35188-15
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 102 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de

35102-14
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA
Amendement van de leden Rog en Bisschop over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

Amendement van de leden Rog en Bisschop over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 102 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht

35102-11
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA
Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop ter vervanging van nr. 20 over voorhangprocedures

Gewijzigd amendement van de leden Weverling en Bisschop ter vervanging van nr. 20 over voorhangprocedures. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT

35083-21
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 19 AMENDEMENT

35083-19
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Bisschop en Von Martels t.v.v. nr. 12 over het schrappen van artikel 20a

Amendement van de leden Bisschop en Von Martels t.v.v. nr. 12 over het schrappen van artikel 20a. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN

35083-18
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 16 over voorhangprocedures

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 16 over voorhangprocedures. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WEVERLING EN

35083-20
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in

35282-56
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands

Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs

35282-45
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten

Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet

35282-18
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal

Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van

35282-11
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP