Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roelof Bisschop

Moties

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 401 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. Voorgesteld 19 februari 2020 De Kamer,

27923-401
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD
Gewijzigde motie van de leden Kröger en Bisschop over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten (t.v.v. 35188-9)

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Bisschop over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten (t.v.v. 35188-9). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 188 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering

35188-16
Indiener Suzanne Kröger
Kamerlid GL
Motie van het lid Bisschop over redelijke normen voor de staf-studentratio

Motie van het lid Bisschop over redelijke normen voor de staf-studentratio. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 806 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 28 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

31288-806
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Bisschop over een analyse van de economische consequenties van salderingsregels

Motie van het lid Bisschop over een analyse van de economische consequenties van salderingsregels. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 19 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

35334-36
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Weverling c.s. over zich verzetten tegen de kortingen op de TAC's voor tarbot, griet en rog

Motie van het lid Weverling c.s. over zich verzetten tegen de kortingen op de TAC's voor tarbot, griet en rog. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1219 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S. Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

21501-32-1219
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD
Motie van het lid Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal

Motie van het lid Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-20 Europese Raad Nr. 1504 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 10 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

21501-20-1504
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90)

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 293 Renovatie Binnenhof Nr. 92 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR.

34293-92
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Bisschop c.s. over het verder aan banden leggen van de verkoop van vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk

Motie van het lid Bisschop c.s. over het verder aan banden leggen van de verkoop van vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 585 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord

28684-585
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van de leden Hiddema en Bisschop over geen honorarium voor advocaten die rechtens zinloze asielprocedures voeren

Motie van de leden Hiddema en Bisschop over geen honorarium voor advocaten die rechtens zinloze asielprocedures voeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 Nr.

35300-VI-81
Indiener Theo Hiddema
Kamerlid FvD
Motie van het lid Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek

Motie van het lid Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 293 Renovatie Binnenhof Nr. 87 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het

34293-87
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP
Motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl

Motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 293 Renovatie Binnenhof Nr. 90 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

34293-90
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis

Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

35300-VIII-104
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Bisschop over bij berekening van de depositie rekening houden met de afstand

Motie van het lid Bisschop over bij berekening van de depositie rekening houden met de afstand. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 14 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

35334-11
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Bisschop over heroverwegen van de aanscherpingen voor de landbouw

Motie van het lid Bisschop over heroverwegen van de aanscherpingen voor de landbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 14 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

35334-10
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP
Motie van het lid Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Motie van het lid Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 Nr. 76 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

35300-VII-76
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP