Biografie, onderwijs en loopbaan van Roelof Bisschop

Biografie

"Ik wil graag de Bijbelse uitgangspunten concreet maken binnen de Haagse politiek"


Ik was al jong geïnteresseerd in politiek en hield van discussiëren. Als middelbare scholier zat ik  regelmatig op de publieke tribune van de gemeenteraad en was ik vaak te vinden bij SGP-bijeenkomsten. Ik ben 20 jaar gemeenteraadslid geweest voor de SGP in Veenendaal en was van 2003 tot 2011 lid van de Provinciale Staten in Utrecht.

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijk agendapunt voor de SGP. De overheid laat een stortvloed van maatregelen, subsidies en besluiten los op het onderwijs. Vanuit mijn onderwijsachtergrond weet ik uit eigen ervaring dat veel van deze overheidsmaatregelen weinig tot geen effect hebben. Wel levert het vaak een hoop extra werk op. Ik wil de regeldruk binnen het onderwijs graag met driekwart verminderen. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

Inspiratiebron

De negentiende-eeuwse christelijk-historische politicus Groen van Prinsterer is een grote inspiratiebron voor mij. Hij had een heldere visie en was in staat om vanuit zijn visie de consequenties van bepaalde keuzes te doorzien. Die visionaire gave gaf hem iets profetisch.

Welzijn

Als volksvertegenwoordiger maak je deel uit van de overheid en zet je je in voor het welzijn van het land. Niet alleen voor de achterban van de SGP, maar voor de gehele gemeenschap. Als Kamerlid wil ik graag de Bijbelse uitgangspunten concreet maken binnen de Haagse politiek en het geluid van de SGP helder neerzetten.

Onderwijs

  • MO-opleiding docent geschiedenis 1ste en 2de graads, 1975 - 1982
  • Doctoraal geschiedenis, 1982 - 1984
  • Promotieonderzoek (promotie 5 maart 1993 te Utrecht), 1986 - 1993
  • Post-HBO Registeropleiding Management voor non-profit instellingen, Christelijke Hogeschool Ede, 2002 - 2003

Loopbaan

  • Docent geschiedenis, Ichthus College, Veenendaal, En vanaf 1998 ook afdelingsleider onderbouw, 1978 - 2002
  • Docent geschiedenis, Driestar College, Gouda, 1979 - 1982
  • Freelance docent kerkgeschiedenis, Evangelische Hogeschool en Christelijke Hogeschool De Driestar, 1985 - 2007
  • Seniordirecteur bovenbouw, Ichthus College, Veenendaal, 2002 - 2008
  • Directeur, Wartburg College, Rotterdam, 2008 - 2012

Roelof Bisschop is geboren in Staphorst op 30 november 1956 en woont in Veenendaal. Hij is bijna 9 jaar actief in de Tweede Kamer, 3234 dagen om precies te zijn.