Nevenactiviteiten van Martin Bosma

Nevenfuncties

Voor sommige functies krijgen Kamerleden betaald, andere functies zijn onbetaald. Meer informatie over onderstaande nevenfuncties staat op de volledige lijst met nevenfuncties.

 • Auteur boek "De schijn-élite van de Valse Munters" (2010)
 • Auteur boek 'Minderheid in eigen land' (2015)
 • Lid van het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Secretaris fractie Partij voor de Vrijheid
 • Tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Voorzitter Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Reizen

 • 12-10-2008 - 20-10-2008 Verenigde Staten
  Werkbezoek vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Betaald: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geschenken

 • Ontvangen van Boom uitgevers Amsterdam drie boeken: Montesquieu, over de geest van de wetten (waarde €64,50); Mill over de vrijheid (waarde €18,50) en Pascal Bruckner, Tirannie van het berouw (€23,90), Totale waarde €106,90. 30-09-2008