Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Bart Smals

Amendementen

Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf

Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 Nr. 24 AMENDEMENT

35300-XV-24
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66