Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Bart Smals

Moties

Gewijzigde motie van het lid Smals c.s. over beleid om ouderbetrokkenheid te stimuleren (t.v.v. 26695-126)

Gewijzigde motie van het lid Smals c.s. over beleid om ouderbetrokkenheid te stimuleren (t.v.v. 26695-126). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 129 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SMALS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 126 Voorgesteld

26695-129
Indiener Bart Smals
Kamerlid VVD
Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'

Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 454 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN SMALS Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

31524-454
Indiener Anne Kuik
Kamerlid CDA
Motie van het lid Westerveld c.s. over meer passende stageplekken creëren voor mbo-studenten

Motie van het lid Westerveld c.s. over meer passende stageplekken creëren voor mbo-studenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 450 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

31524-450
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Motie van de leden Kuik en Smals over het wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht indienen voor de zomer van 2020

Motie van de leden Kuik en Smals over het wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht indienen voor de zomer van 2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 128 MOTIE VAN HET DE LEDEN KUIK EN SMALS Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord

26695-128
Indiener Anne Kuik
Kamerlid CDA
Motie van het lid Smals c.s. over beleid om ouderbetrokkenheid te stimuleren

Motie van het lid Smals c.s. over beleid om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 126 MOTIE VAN HET LID SMALS C.S. Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderwijs

26695-126
Indiener Bart Smals
Kamerlid VVD
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de facilitering van studentenraden.

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de facilitering van studentenraden.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

35300-VIII-62
Indiener Paul van Meenen
Kamerlid D66
Motie van de leden Kuik en Smals over overleg met werkgevers over een startkwalificatie van voortijdig schoolverlaters

Motie van de leden Kuik en Smals over overleg met werkgevers over een startkwalificatie van voortijdig schoolverlaters. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het

35300-VIII-56
Indiener Anne Kuik
Kamerlid CDA