Biografie, onderwijs en loopbaan van Joël Voordewind

Biografie

"Ik ben als Kamerlid gekozen om voor het land 'het goede te zoeken', oftewel: hoe we het beste met elkaar en met de natuur kunnen omgaan"


Ik ben sinds november 2006 Kamerlid voor de ChristenUnie. Ik vind het Kamerlidmaatschap heel bijzonder. Je bent gekozen om voor het land ‘het goede te zoeken’, oftewel: naar hoe we het beste met elkaar en met de natuur kunnen omgaan, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.

Schaduwkanten

Daar zitten ook schaduwkanten aan. Je moet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dat wordt dus passen en meten thuis met mijn gezin. Maar mijn vrouw leeft erg mee met mijn werk en ik ook met het hare.

Politiek

Ik ben na mijn studie meteen gaan werken in de politiek. Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, was een groot voorbeeld voor mij. Vooral zijn persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid in zijn strijd tegen het onrecht in de wereld.

Noodhulp

Na enkele jaren vond ik dat ik te weinig maatschappelijke ervaring had om door te gaan. Ik ben toen voor een hulporganisatie gaan werken als noodhulpcoördinator en heb in die functie veel gezien van de honger en oorlogen in de wereld. Als noodhulpcoördinator was ik verantwoordelijk voor de fondswerving bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en VN.

Drijfveren

Samen met mijn vrouw heb ik ook in Brazilië gewerkt met straatkinderen en net na de eerste Golfoorlog in Irak. Voor mij zijn ontwikkelingssamenwerking en de verdeling van arm en rijk in de wereld belangrijke drijfveren om de politiek in te gaan. Maar ook in het rijke Nederland is er armoede, emotionele armoede. Eén op de acht jongeren heeft hulp nodig. Doodsoorzaak nummer twee onder jongeren is zelfmoord. Dat mogen we toch niet zomaar accepteren? Daarom wil ik me inzetten voor betere jeugdzorg.

Voorbeelden

Mijn andere voorbeelden zijn Charles Colson, de rechterhand van oud-president Nixon van de Verenigde Staten, en Jimmy Carter, oud-president van de Verenigde Staten. Zij hebben hun christelijk geloof in verschillende boeken praktisch weten om te zetten in christelijk-sociale politieke visies.

Onderwijs

  • Propedeuse HBO Journalistiek
  • Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • VWO

Loopbaan

  • Junior beleidsmedewerker , Tweede Kamerfractie PvdA , 1991 - 1994
  • Logistiek management medisch hulpteam, Irak, 1991
  • Noodhulpcoördinator en adjunct-directeur, Dorcas hulp internationaal, 1994 - 1999
  • Beleidsmedewerker zorg en buitenlandse zaken, Tweede Kamerfractie ChristenUnie , 1999 - 2001
  • Landelijk campagneleider, ChristenUnie, 2001 - 2003
  • Hoofd Communicatie en Campagnes, 2003 - 2006
  • Duo-Statenlid, Noord-Holland ChristenUnie, 2003

Joël Voordewind is geboren in Sleen op 9 juli 1965 en woont in Amsterdam. Hij is 13 jaar actief in de Tweede Kamer, 4927 dagen om precies te zijn.