MINUSMA (Mali)

Chinooks van de VN in Mali. Foto:Defensie

Nederland levert sinds april 2014 een belangrijke bijdrage aan MINUSMA en blijft dat doen tot eind 2018. Mali kan vooralsnog niet zonder deze VN-missie. Stabiliteit in Mali is van groot belang om dreigingen voor Europa, zoals terrorisme en migratie, tegen te gaan.

De Nederlandse bijdrage is vooral gericht op het verzamelen en analyseren van inlichtingen ten behoeve van de missie. In 2018 zal de missie uit maximaal 250 militairen bestaan.

In 2018 is Nederland voorzitter van het overleg van de internationale gemeenschap in Mali. Dit overleg vindt plaats om alle inspanningen van de internationale gemeenschap op het gebied van ontwikkeling, diplomatie en veiligheid in Mali zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.  Naast Nederland leveren momenteel onder andere de volgende Europese landen een bijdrage aan MINUSMA: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Oostenrijk, Portugal en Zweden.

Resolute Support (Afghanistan)

Landschap Afghanistan
Afghanistan. Foto: Defensie

De NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan begon op 1 januari 2015. Het is de opvolger van de ISAF-missie. Doel van de operatie is het verder opbouwen van het leger en de politie. Deze diensten kunnen dan ook op langere termijn de veiligheid handhaven in het land. Het is een voorwaarde voor het herstel van een rechtsstaat in Afghanistan.

Voorheen trad de internationale gemeenschap met hulp van Afghanistan op tegen de Taliban, sinds 2015 is de Afghaanse regering echter zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Resolute Support ondersteunt de Afghaanse overheid hierbij. De bijdragende landen hebben onlangs besloten de missie voort te zetten en uit te breiden.

Het kabinet heeft besloten de huidige bijdrage aan de missie voort te zetten tot en met 31 december 2018. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat Afghanistan opnieuw een toevluchtsoord wordt voor terroristische organisaties. Het kabinet verwacht dat een stabiel Afghanistan gepaard zal gaan met een afname van de migratie naar Europa. Solidariteit met de bondgenoten en de samenwerking met Duitsland spelen ook een rol bij het besluit.

Nederland levert 100 militairen aan Resolute Support. Het gaat om: adviseurs (circa 10 militairen); medisch personeel (circa 25 militairen); een transporteenheid inclusief beveiliging (circa 30); een logistieke eenheid (20 militairen) en stafofficieren (15 militairen). Vanaf begin 2018 stuurt Nederland op verzoek van de NAVO ook een chirurgisch team.

Vergaderinformatie

Op maandag 4 december 2017 sprak de commissie voor Buitenlandse Zaken over het kabinetsbesluit om de Nederlandse bijdrage aan de missies in Mali en Afghanistan te verlengen. Namens het kabinet waren de ministers Zijlstra van Buitenlandse Zaken, Bijleveld-Schouten van Defensie en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze algemene overleggen horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergaderingen klaar is, kunt u dit ook via deze links lezen: