Terugkijken

Sportakkoord

Sportieve opening parlementair jaar 2017
Tweede Kamerleden en journalisten voetballen tegen elkaar tijdens de sportieve opening van het parlementair jaar in 2017.

Het kabinet wil een sportakkoord sluiten. Het akkoord moet zorgen voor een goede samenwerking tussen de overheid, sportbonden, sportverenigingen en het bedrijfsleven. Het kabinet wil zich ook inzetten om gezondheidsproblemen te voorkomen. Sport en bewegen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Hiervoor sluit het kabinet een preventieakkoord met onder andere patiëntenorganisaties, sportverenigingen en bedrijven. De focus van het preventieakkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.

Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’

Iedere week staan miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen en zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis in de sport: een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Sporten en bewegen in de buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Als mensen dichtbij hun werk, school of huis kunnen sporten, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. Het programma heeft zich het afgelopen jaar meer gericht op de kwetsbare groepen van chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Het programma loopt tot en met 2018

Zwemveilig Nederland in 2020

Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch zijn er zorgen over de zwemveiligheid van kinderen. Iedere zomer worden deze zorgen weer gevoed door berichten in de media over verdrinkingen en signalen vanuit o.a. Reddingsbrigade Nederland. Het doel van het project NL Zwemveilig is om nieuwe en bestaande kennis over leren zwemmen te verzamelen. Deze kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak op maandag 20 november 2017 over sport en bewegen met minister Bruins.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.